ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Λίγα λόγια για το σχολείο μας

Το 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών βρίσκεται στο Βορειοδυτικό μέρος της πόλης των Σερρών μεταξύ των οδών Κισσάβου & Ολυμπίου.

Ιδρύθηκε το 1930/ ΦΕΚ/385/6-12-1930 με την ονομασία : 4ο 4/θέσιο Δ.Σ. Σερρών. Το 1953 πήρε τη σημερινή του ονομασία : 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών.

Στεγάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα στο διδακτήριο του 12ου Δ.Σ. Σερρών.

Το κτήριό του χτίστηκε με δαπάνες του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων το 1970.

Φιλοξένησε για λίγο καιρό το 18ο Δ.Σ. Σερρών.

Με την ανοικοδόμηση της περιοχής αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών και το 1998 προήχθη σε 12/θέσιο.

Από το 2004 λειτουργεί ως Ολοήμερο.

Το 2007 έγινε επέκταση του διδακτηρίου.

Σήμερα έχει δεκαπέντε (15) αίθουσες διδασκαλίας , δεκατρείς (13) για τα 13 πρωινά του τμήματα, μία (1) αίθουσα Εικαστικών και μία (1) για το Τμήμα Ένταξης. Μία μικρή αίθουσα διατίθεται για τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (παλιό γραφείο Δντή). Υπάρχει Εργαστήριο Πληροφορικής το και λειτουργεί και ως Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΚΣΕ) στις Νέες Τεχνολογίες.

Το 2010 επιλέχτηκε από το Υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή ενός νέου Προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία με την ονομασία « Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) ».

Εκμεταλλευόμενοι την ένταξή μας στο παραπάνω Πρόγραμμα αναβαθμίσαμε το Εργαστήριο Πληροφορικής, αποκτήσαμε δώδεκα (12) φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές [δέκα( 10) μέσω διαγωνισμού , ένα (1) με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και έναν (1) μέσω της Σχολικής Επιτροπής] οι οποίοι μεταφέρονται στις αίθουσες διδασκαλίας και χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία μαθημάτων. Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας & στην αίθουσα Εκδηλώσεων υπάρχει ενσύρματη σύνδεση με το Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Το Σχολείο μας το 2011, παίρνοντας μέρος σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό Νέων Τεχνολογιών με τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης και την καθ/τρια Πληροφορικής κα Πολίτου Μαριάννα, βραβεύτηκε (3ο βραβείο) από την εταιρία Μultirama με ένα διαδραστικό πίνακα διδασκαλίας.

Τα σχολικά έτη 2010 ? 11 & 2011-12 λειτούργησε ως 14/θέσιο και το 2012-13 ως 13/θέσιο.

Επίσης λειτουργεί για τη βοήθεια των μαθητών τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Μετά από προσπάθειες τριών (3) ετών το Σχολείο απέκτησε οικοδομική άδεια. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να εντάξουμε το Σχολείο μας σε ένα πρόγραμμα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων).

Ο Σύλλογος διδασκόντων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία δύναται να συγκροτηθεί/ούν και να λειτουργήσει/ουν τμήμα/ τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος …